(c) 2006-2012 Superdarek

  Jak objednat     Obchodní podmínky     Technické údaje     Kontakt  

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvod

Tyto stránky slouží k provozování domény www.superdarek.cz s výrobky z oblasti tiskových prací.


Prodávající

Prodávajícím je firma ANAFE CZ s.r.o., IČO: 272 91 260, Adresa:Rokycanova 631/3, Teplice.
Prodávající je od 24.3.2011 plátcem DPH.
 

Kupující

Kupujícím je fyzická osoba , která vyplní v objednávce domény superdarek.cz identifikační údaje a objedná vybrané zboží. Kupující výslovně prohlašuje, že do příslušného objednávkového formuláře vyplnil údaje identifikující jeho osobu správně a pravdivě. Kupující souhlasí se zpracováním osobních dat pro účely rozesílání zásilek a pro komunikaci se zákazníkem. Dále, je kupující povinen vyhovět požadavkům prodávajícího v rámci ověřování správnosti a pravdivosti údajů obsažených ve formuláři objednávky.

Ochrana osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH DAT: (zák.č. D101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).
Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro
rozesílání zásilek a pro komunikaci se zákazníkem. Vámi zaslané fotografie jsou též chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou.

Autorská práva

U zaslaných fotografií nezjišťujeme zda podléhají autorským právům. Pokud má zákazník fotografie podléhající autorským právům, musí si úkony s tímto spojené ošetřit sám.

Vyřízení objednávky

 Po odeslání objednávky přijde na Vaši e-mailovou adresu do následujícího pracovního dne potvrzení o přijetí objednávky. Poté Vám bude zásilka doručena maximálně do 10 pracovních dnů.

 

Doprava

 Obraz Vám bude doručen Českou poštu, formou dobírky. V případě nepřítomnosti na Vaší adrese, pracovník pošty zanechá oznámení o uložení zásilky a Vy si ji můžete následně vyzvednout do sedmi dnů na poště v místě Vašeho bydliště. Pokud  Vám vyhovuje jiná forma doručení, lze ji po domluvě zařídit. Obraz Vám zabalíme tak, aby se nepoškodil dopravou, nebo jinými vlivy.  Při převzetí si zásilku důkladně prohlédněte a v případě jakéhokoliv poškození zboží, zásilku nepřebírejte a s přítomným pracovníkem pošty sepište zápis o poškození zásilky.  Každá zásilka je pojištěna a Česká pošta za zboží ručí.


Ceny

Všechny ceny jsou konečné (Od 24.3.2011 jsme plátci DPH.). Součástí zásilky je řádný doklad.


Spotřebitelské smlouvy

Zákon č. 367/2000 hlava pátá §53 ze dne 14. září 2000

(6) Byla-li smlouva uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. V případě, že dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je povinen předat písemně nebo jiným obdobným způsobem podle ustanovení odstavců 4 a 5, činí tato lhůta pro odstoupení 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.

(7)Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit podle odstavce 6 od smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu.


Storno objednávky ze strany prodávajícího

Provozovatel internetového obchodu má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že se objednané zboží během vyřizování objednávky přestane vyrábět nebo dodávat na český trh, případně se výrazným způsobem změní jeho cena. O zrušení objednávky bude zákazník informován telefonicky či e-mailem. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude mu příslušná částka vrácena v nejbližším možném termínu.


Záruka a reklamace

Nabízené zboží pochází od autorizovaných dovozců a oficiálních distributorů pro ČR, je standardní kvality a je na něj poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce.

nahoru